Informacja o jednostce

Nazwa jednostki: Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu

Adres: 34-400 Nowy Targ, Plac Evry 3

NIP: 735 22 72 422
Regon: 491990172

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00

Telefon/faks: 18 266 20 43, 18 264 61 87

Email: mcoiuw@mcoiuw.nowytarg.pl