Status prawny

  1. Jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej tj. jednostka budżetowa pod nazwą "Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu".
  2. Organem prowadzącym jest gmina miasto Nowy Targ.