RODO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Wiesława Kowalskiego, z którym można się kontaktować w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych poprzez adres mailowy: inspektor@cbi.24.pl

Klauzula informacyjna