Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko do spraw administracyjno-mertyorycznych