Dostawa serwera, urządzenia UTM, zasilacza awaryjnego UPS z jednoczesnym wdrożeniem oprogramowania na serwerze i UTM dla potrzeb Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu